تفاهم ایران و عراق برای ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین | فیلم

صالحی، مدیر عامل راه آهن:

مسافران از نقاط مختلف کشور تا شلمچه برده می شوند و بعد از آن با اتوبوس تا بصره منتقل شده و از بصره تا کربلا به وسیله قطار منتقل خواهند شد.

(۰)


0
بازدیدها