هیچگونه کمبودی در نوع واکسن و تعداد آن نداریم | فیلم

شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

لیست مراکز تزریق واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده در سایت وزارت بهداشت قرار داده خواهد شد و مردم می توانند به این مراکز مراجعه کنند.

نوع واکسنی که مردم تزریق می کنند می تواند به پیشنهاد مرکز بر اساس سن و واکسن های قبلی تزریق شده متفاوت باشد.

حتما توصیه می شود افرادی که شش ماه از تزریق واکسن آنها گذشته است به دلیل افت سطح ایمنی برای تزریق دوز یادآور مراجعه کنند تا جامعه با یک ایمنی بهتر موج جدید را پشت سر بگذارد.

(۰)


0
بازدیدها