هوای غبار آلود پدیده غالب در نوار غربی؛ وزش بادهای ۱۲۰ روزه در نوار شرقی | فیلم

به علت وجود چشمه گرد و خاک در کشورهای همسایه شاهد کاهش کیفیت هوا در شهرهای نوار غربی کشور از جمله کرمانشاه ،همدان، ایلام و خوزستان و.. هستیم .

(۰)


0
بازدیدها