علت خسارات و تلفات در بارندگی های امامزاده داوود | فیلم

رئیس سازمان هواشناسی درباره حوادث اخیر در امام زاده داوود:

علت جاری شدن سیلاب و خسارات و تلفات در بارندگی های امامزاده داوود، حتما به خاطر دستکاری در مسیر آب بوده است.

(۰)


0
بازدیدها