استاندارد سازی خودرو با راه اندازی مرکز آزمون جاده‌ای | فیلم

مدیرعامل شرکت آزمون جاده‌ای خودرو:

قرار شد سال ۸۲ مرکزی به نام آزمون جاده‌ای خودرو با سهامداری خودروسازان، تایرسازان و یکی از مراکز بازرسی و آزمون خودرو تاسیس شود، تا سال ۹۳ اتفاق اجرایی در این زمینه نمی‌افتد اما از سال ۹۳ طراحی سایت و مرحله اجرایی شدن عملیات آغاز می‌شود.

(۰)


0
بازدیدها