وضعیت شرایط آب و هوای کشور از زبان کارشناس هواشناسی | فیلم

کارشناس هواشناسی آخرین وضعیت شرایط آب و هوای کشور را تشریح کرد.

(۰)


0
بازدیدها