زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مدارس با حضور رئیس‌ جمهور نواخته شد | فیلم

سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ مدارس کشور، به طور رسمی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با نواخته شدن زنگ دبستان دخترانه شهید فرهاد حسینمردی با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

(۰)


0
بازدیدها