ثبت سقف جدید در تولید موتور ملی | فیلم

مدیر عامل ایران خودرو :

امروز با تلاش همه همکارانم و با برنامه ریزی صورت گرفته، شاهد تولید هزارمین دستگاه موتور ملی EF۷ در یک روز هستیم.

شکستن سقف تولید موتور ملی زمینه سازِ راه اندازی طرحی است که به واسطه آن قطب تولید موتور در منطقه خواهیم شد.

(۰)


0
بازدیدها