تردد حدود سه میلیون خودرو بدون معاینه فنی در تهران | فیلم

معاون فنی ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران گفت:دو میلیون و دویست هزار خودروی بدون معاینه فنی در شهر تهران تردد می‌کنند.

محسن تبریزی مهر افزود:هم اکنون سه میلیون خودروی مشمول معاینه فنی در شهر تهران ، تردد می‌کنند که از این تعداد، فقط ۸۰۰ هزار خودرو، معاینه فنی دریافت کرده اند.

(۰)


0
بازدیدها