پرداخت پاداش هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی به مشترکان برق | فیلم

وزیر نیرو: نزدیک به هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان پاداش صرفه جویی بخش خانگی شد که مجموع این اقدامات، منجر به ارائه برق بیشتری به بخش‌های خدمات و صنعت شد.

(۰)


0
بازدیدها