کمبود حدود ۴۲۰ هزار متر مکعب در حوزه آبی | فیلم

معاون بهره برداری آبفای جنوب شرق تهران: حدود ۴۲۰ هزار متر مکعب در حوزه آبی کمبود داریم.

وی افزود: تهرانی ها لازم است مصرف روزانه خود را به طور متوسط ۵۰ لیتر کاهش دهند

(۰)


0
بازدیدها