تخصیص ۶ هزار میلیارد تومانی مجلس برای بیمه همگانی | فیلم

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

۶ هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار گرفتن افرادی که تحت پوشش بیمه همگانی نیستند در نظر گرفته شد.

(۰)


0
بازدیدها