۱۰ تغییر مدیریتی جدید در دولت تا پایان ماه جاری | فیلم

بهادری جهرمی: با تصمیم رئیس جمهور تا پایان ماه جاری، ۱۰ تغییر مدیریتی در سطح ملی و استانی انجام می شود.

در گام اول هم قرار است دو جوان به ترکیب دولت اضافه شود. در همین راستا آقای سپهر خلجی به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی منصوب و آقای مهرداد بذرپاش هم به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی می شود.

(۰)


0
بازدیدها