اسکان موقت همراهان بیمار تا ۲ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافت | فیلم

مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران:

با توجه به آغاز سرما آماده اسکان موقت همراهان بیمار از یک تا پنج شب در همراه سرا‌های زیر مجموعه خود هستیم.

(۰)


0
بازدیدها