امکان ارائه ۹۹.۹ درصد خدمات بانکی به صورت غیرحضوری | فیلم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ماهانه بیش از ۳ و نیم میلیارد تراکنش در بستر ابزار‌های پرداخت شبکه بانکی انجام می‌شود که ۹۹.۹ درصد خدمات بانکی امکان ارائه غیرحضوری را دارند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در نظام‌های مالی و بانکی عنوان کرد: برنامه بانک مرکزی بهره برداری از تحول دیجیتال در حوزه سیاستگذاری، نظارت و عملیاتی است. تحول دیجیتال صرفا ناظر بر مکانیزه کردن ابزار‌های پرداخت نیست و تحول در فرآیند‌ها را نیز شامل می‌شود.

صالح آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی در حوزه دیجیتال دارای نقشه راه در همه بخش هاست و پروژه‌های متنوعی در حوزه کسب و کار و نظام‌های پرداخت، سیاست پولی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، خدمات بانکی دولت و فناوری‌های زیرساختی را با نگاه تحول در ابزار‌ها و فرآیند‌ها در دستور کار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی عملیاتی کردن قانون چک را یکی از پروژه‌های مهم در حوزه فناوری دیجیتال در بانک مرکزی و شبکه بانکی برشمرد و گفت: با استفاده از فناوری دیجیتال در اجرای قانون چک میزان چک‌های برگشتی به طرز محسوسی کاهش پیدا کرد و چک به عنوان یکی از ابزار‌های پرداخت اعتبار خود را بازیافت.

(۰)


0
بازدیدها