عکس/ شوهر رییس جمهور کرواسی!

کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور ۴۷ ساله کرواسی به ایران سفر کرده است.

farhangnews_204652-566138-1463632161

 

(۲۲)

دسته بندی : بین الملل, نظرنما

22
بازدیدها