سخنرانی آیت الله جوادی آملی؛ مؤمن هنگام مرگ چه می بیند | فیلم

سخنرانی آیت الله جوادی آملی؛ مؤمن هنگام مرگ چه می بیند

آیت الله جوادی آملی در مورد اینکه مؤمن هنگام مرگ چه می بیند می فرمایند که هیچ مؤمنی نمی میرد مگر اینکه دو ذات مقدس را بینید که این دو ذات مقدس رسول خدا (ص) و امیرالمونین علی (ع) هستند.

(۲۹۸)


298
بازدیدها