آموزش صحیح انجام دادن حرکت اسکات جلو با دمبل | فیلم

اسکات جلو با دمبل حرکتی پر فشار و آرم است که  تمامی عضلات بخصوص چهار سر ران را تقویت می کند.

در حالی که یک جفت دمبل در دست های خود نگه داشته اید راست بایستید (کف دست ها به سمت پاها باشد).
پاهای خود را با فاصله عرض شانه ها از هم باز کرده به طوری که نوک انگشتان پا کمی به سمت بیرون باشد. در تمام مراحل اجرای تمرین سر خود را بالا نگه دارید چرا که در صورت پایین آوردن سر تعادل شما به هم خورده و حفظ حالت راست بدن با مشکل مواجه می شود. این وضعیت شروع حرکت است.
به آرامی و با خم کردن زانو ها بالاتنه خود را پایین آورید. تا زمانی که ران شما با زمین موازی شود به پایین آمدن ادامه دهید. نکته: اگر حرکت را درست انجام داده باشید، قسمت جلویی زانوها باید یک خط فرضی مستقیم به سمت انگشتان پا ایجاد کرده باشد. اگر زانوها از این خط عبور کرده باشند فشار بیش از حدی به زانوهای خود وارد کرده و حرکت را به درستی انجام نداده اید.
به آرامی و با انجام عمل بازدم زانوها را راست کرده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید. فشار وارد شده به زمین را بیشتر با پاشنه پا اعمال کنید.
تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.
سایر روش ها برای اجرای این حرکت:

هنگام قرار دادن پاها روی زمین می توانید فاصله های مختلف را امتحان کنید. هر فاصله فشار را روی قسمتی خاص از عضلات چهارسر ران متمرکز می کند.

همچنین برای اجرای این حرکت می توانید از هالتر استفاده نمایید.

(۳۴۴۵)


3,445
بازدیدها