سهمیه ایران از بلیت‌ های جام جهانی | فیلم

رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران:

سهمیه ایران از بلیت‌های جام جهانی ۱۱ هزار بلیت است و بیش از ۲ هزار بلیط فروخته شده و و همچنان ۹ هزار بلیط دیگر برای فروش وجود دارد.

قیمت بسته ها سبب هدر رفت سرمایه از کشور می شود و هموطنان تا فروش بلیت‌های فدراسیون صبوری کنند.

(۰)


0
بازدیدها