“تنگ چک چک” تنها راه ارتباطی داراب به بندرعباس در گذشته | فیلم

در جنوب رستاق، تنگ بزرگی مشاهده می شود که از گذشته های دور به عنوان تنها راه ارتباطی داراب به بندرعباس به حساب می آمده است.

طول این تنگ که بوسیله کوههای مرتفع و صعب العبور احاطه شده در حدود ۲۰ کیلومتر است که از روستای سرتنگ در جنوب رستاق تا ملک آباد فورگ ادامه دارد.

راه ارتباطی در این تنگ در ابتدا مالرو بوده و در زمانی که قصر آینه محل حکومت بود این تنگه هم نقش دفاعی و سوق الجیشی مهمی برعهده داشت و کاروانهایی که قصد عبور از این ناحیه داشتند در چندین قسمت مورد بازرسی و تفتیش قرار می گرفتند که این بازرسیها به صورت دیوارهای سنگی بزرگی بوده اند که در حال حاضر نیز بقایای آنان در چندین ناحیه از آن قابل مشاهده می باشد.

در این تنگ چندین آب انبار هم جهت استفاده کاروانها ساخته شده بود که در حال حاضر دو آب انبار باقی مانده و بقیه بر اثر سیل تخریب شده اند.بعد از اختراع ماشین و رواج آن در ایران در این تنگ هم استفاده از ماشین جایگزین حیوانات بارکش شد تا اینکه در دهه ۱۳۴۰ و ساخته شدن راه ارتباطی دیگری در رستاق اهمیت این تنگ به عنوان راه ارتباطی از بین رفت.

این تنگ در حال حاضر پتانسیل احداث سدهای بزرگی هم در دهانه شمالی و هم در دهانه جنوبی را دارا می باشد که می توان با احداث سد و ذخیره آب زمینهای زیادی در بخش فورگ را به زیر کشت برد و به تغذیه آبهای زیرزمینی کمک شایانی کرد. همچنین وجود صخره های بلند و غارهای متعدد در این ناحیه اکوتوریسم زیبایی را خلق نموده است که پتانسیل بالقوه زیادی در آینده جهت جذب گردشگر به این منطقه فراهم کرده است

تنگ چک چک | تگ

این قلعه محل اقامت یکی از بزرگان و یا شاهزادگان محلی بوده است که به دلایل امنیتی وحفاظتی ناچاربه اقامت دراین محل بوده است زیرا این منطقه درناحیه ای دورافتاده واقع شده | تگ

 

تنگ چک چک | تگ

 

(۳۰۶)


306
بازدیدها