صحرای تاریخی پوشنج در شهرستان داراب | فیلم

شهرستان داراب  بالغ بر ۶۵۴۰ کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی ۵۴درجه و ۳ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی از گرینویچ و ۲۸ درجه و ۲ دقیقه تا ۲۸ درجه و ۵۹ دقیقه عرض شمالی از استوا قرار گرفته است و ارتفاع متوسط آن از سطح آزاد دریا ۱۱۰۰ متر ( حداقل ارتفاع مربوط به دشت آبرودشور حدود ۷۰۰ متر و حداکثر ارتفاع مربوط به ارتفاعات شمال شهرستان حدود ۳۲۰۰ متر ) و از نظر تقسیمات کشوری دارای چهار مرکز شهری ( داراب ، جنت شهر ،فدامی،دوبرجی) و چهار بخش و دوازده مرکز دهستان و سیصدو بیست روستا و آبادی می باشد .

شهرستان داراب از نقطه نظر آب و هوا جزء مناطق گرم و خشک می باشد بطوریکه حداکثر درجه حرارت مربوط به ماههای تیر و مرداد ( ۴۹+ درجه سانتی گراد ) و حداقل درجه حرارت مربوط به ماههای آذر و دی ( ۵- درجه سانتی گراد) می باشد که معمولاُ درجه حرارت زیر صفر در بعضی از سالها به صورت ادواری وجود دارد وحداقل میزان بارندگی در طول ۳۰ سال اخیر ۸۰ میلیمتر و حداکثر آن ۶۷۵ میلیمتر و به طور متوسط می توان رقمی معادل ۲۷۰ میلیمتر ذکر نمود .

قابل توضیح می باشد که متأسفانه پراکنش باران در این شهرستان بسیار نا منظم و پراکنده است . ضمناً میزان تبخیر سالیانه نیز حدود ۲۲۰۰ میلیمتر برآورد گردیده است .

صحرای پوشنج

 پوشنگ یا پوشنج سرزمینی در خراسان و زادگاه آل طاهر بود که دارای حصار و خندقی با سه دروازه به صورت مثلثی برابر معماری پارتیان بوده است ، این شهر در مغرب هرات قرار داشته و شهر امروزه غریان از آن شهر بر آمده است.

شیخ ابوالحسن پوشنجی ملقب به پوشنج یکی از عرفای بزرگ خراسان بوده که اهل پوشنج بوده است و شیخ عطار نیشابوری در کتاب تزکره الاولیاء بر حال او که دویست سال قبل از خودش می زیسته شرح نوشته است. وی در قرن چهارم قمری در داراب دارالعلمی را بنا نهاد که آنرا سرای پوشنگ می نامیده اند.

صحرای پوشنج | تگ

(۳۵۲)


352
بازدیدها