آسیاب‌های بادی نشتیفان در استان خراسان رضوی | فیلم

نشتیفان از دو جزء «نش» به‌معنی نیش و «تیفان» به‌معنی توفان تشکیل شده است.

وزش بادهای موسمی منطقه سیستان که همه ساله به‌مدت حدود ۱۲۰ روز ادامه دارد، موقعیت بی‌بدلیلی برای ابداع آسیاب‌های بادی منحصربفرد در این شهر بوجود آورده است. مردم محلی آسیاب بادی را «آس باد» می‌نامند.

پیشینۀ ابداع و ساخت آسیاب‌های بادی نشتیفان دست‌کم به روزگار فرمانروایی صفویه بر ایران می‌رسد.پیرامون شهر نشتیفان را گورهایی به سبک مقابر زردشتیان باستان احاطه کرده است که بنظر می‌رسد باقی‌مانده از دوران باستان باشند.

آسیاب‌های بادی نشتیفان برخلاف آسیاب های بادی که معمول است پره‌های دایره‌ای شکل نداشته و و چرخش آنها نیز به‌صورت دایره‌ای حول مرکز خود نیست. این آسیاب‌ها به‌شکل ایستاده ابداع و ساخته شده و پره‌های آن نیز به‌صورت عمودی حول محوری استوانه‌ای شکل و چوبی با ساختاری ساده به طبقه زیرین و بر روی سنگ‌های آسیاب متصل می‌شود.

هم‌اکنون در شهر نشتیفان بقایای حدود چهل آسیاب بادی وجود دارد که منظره‌ای بی‌بدیل را خلق کرده است.

 

آسیاب بادی |تگ

آسیاب های بادی نشتیفان خواف از بزرگترین مجموعه های خشت، گل و چوب بازمانده از دوره ی صفویه، | تگ

 

آسیاب | تگ

بزرگترین و قدیمی ترین مجموعه آسبادهای جهان هستند. چرخش این آسبادها تنها به وزش بادهای قوی، مداوم و ۱۲۰ روزه سیستان برمی گرده. | تگ

(۳۷۳)


373
بازدیدها