خانه تاریخی آل یاسین در شهر کاشان | فیلم

خانه تاریخی آل یاسین دارای قدمتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال است. آنرا بدستور فتحعلی شاه برای شخصی به نام سید محمد تقی حسینی پشت مشهدی که از علمای قرن سیزدهم بوده و با ملا احمد نراقی و شیخ انصاری مکاتبه و مصاحبه داشته و اکنون در بقعه حبیب بن موسی دفن است، می سازد.

گویا این شخص جزو متصوفه هم بوده و رئیس فرقه ای به نام کمیلیه بوده است. نقل است که زمانی فتحعلی شاه به او می گوید کدامیک از فرزندان من صلاحیت سلطنت را دارند و او می گوید محمد میرزا، در حالی که عباس میرزا در تبریز ولیعهد بوده است. بعداً عباس میرزا می میرد و محمد میزا تبدیل به محمد شاه می شود.

محمد شاه بعدها خانه را وسعت می دهد و بخش هایی را به آن می افزاید. خانه به طور موروثی به نسل های بعدی انتقال می یابد تا به شخصی به نام نظام الدین اجتهد می رسد. ایشان همچنین، اولین نماینده مردم کاشان در مجلس شورای ملی بعد از مشروطه بوده است.

این شخص آخرین فرد عالم از خاندان بوده است. در زمان این شخص، شناسنامه مُد می شود و او به آل یاسین تغییر نام می دهد در همین زمان شخصی به نام نایب حسین دست به شورش و تجاوز می زند و توسط حکومت وقت دستگیر می شود. در دادگاه، متهم اعلام می کند که فقط رأی جناب آل یاسین را قبول دارد. آل یاسین هم حکم به مجازات او می کند.

نایب حسین توسط هم دستانش رهانیده می شود و به کاشان می گریزد؛ دیکتاتوری عجیبی راه انداخته و به مدت ۲۰ سال منطقه کاشان را از حکومت مرکزی جدا می کند و چون کینه آل یاسین را به دل گرفته بود، قسمت های زیادی از خانه را تخریب می کند. نقاشی ها و گچبری ها را از بین برده و خانه را آتش می زند.

خانه تا سال ۱۳۶۵ مسکونی بوده و در سال ۱۳۷۰ توسط نسل چهارم به شهرداری کاشان به مبلغ ۸ میلیون تومان فروخته شده و در سال ۷۵ تا ۷۶ بازسازی می شود و اکنون هم محل معاونت عمرانی شهرداری کاشان است. بنا به نحو جالبی برای پاسخگویی به نیازهای امروزی تغییر کاربری داده شده است.

ویژگی های معماری خانه های کاشان

 

الف) گودال باغچه: خانه به صورت پله پله پایین می آید تا جایی که در کف سرداب، حدود ۶ متر اختلاف سطح با زمین مشاهده می شود. مزایای این ویژگی بدین صورت است:

۱ – از خاک خود خانه که برای پی برداشته می شود جهت ساخت بنا استفاده می گردد.

۲- به علت استفاده از آب قنات ها در گذشته و عدم وجود لوله کشی، اختلاف سطح خانه با کوچه موجب جریان آب می شود.

۳ – خانه در برابر زلزله مقاوم می شود (کاشان منطقه ای زلزله خیز است و طی دو زلزله شدید، بسیار آسیب دیده است).

۴ – قشری از خاک که خانه در آن فرو رفته است به مثابه عایق برودتی حرارتی عمل می کند و خانه در تابستان، خنک و در زمستان گرم است.

 

ب) حجابدار یا محجبه: خانه از قسمت های بیرونی و اندرونی تشکیل می شود. فضاهای پوشیده و در و پنجره های زیادی باعث می شود تا شخص در نگاه اول نتواند تصوری از کلّ خانه بدست آورد بر خلاف خانه های امروزی که وقتی درب خانه را باز کنیم می توانیم تا انتهای خانه را ببینیم.

 

ج) درونگرا: اگر از بیرون خانه نگاه کنیم هیچ تزئینی در خارج بنا صورت نگرفته است (بر خلاف خانه های امروزی). وقتی به داخل بنا وارد می شویم می توانیم اوج هنر معمار و زیبایی خانه را ببینیم. درب های اتاق ها و پنجره ها هم از داخل اتاق زیباتر بوده و تزئینات بیشتری دارند تا نسبت به خارج اتاق.

 

د) قرینه سازی: اگر هر یک از ضلع های خانه را به دو قسمت فرضی تقسیم کنیم خواهیم دید که تقارن در هر دو قسمت، کاملاً رعایت شده است.

 

ه) تنوع نسبت به فصول: خانه طوری طراحی نشده که فقط مخصوص یک فصل باشد بلکه از دو قسمت زمستانی و تابستانی تشکیل شده تا بتوان از آن در فصول مختلف استفاده کرد.

 

ال یاسین درکاشان | تگ

خانه دارای قدمتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال است.

 

آل یاسین | تگ

خانه از دو قمست کلی اندرونی و بیرونی تشکیل شده است.

(۶۰۳)


603
بازدیدها