پل تاریخی نادری در استان اردبیل | فیلم

این پل در دوران پهلوی دوم بر روی پلی به یادگار مانده از دوران صفوی بنا نهاده شده است.

پل نادری با ۴۹ متر طول؛ ۶.۲۰ متر عرض و ۸.۲۰ متر بلندا؛ دارای ۴ چشمه طاق بزرگ آجری در اندازه های مختلف است که به شیوه دهانه رومی یا قوسهای نیم دایره کامل بنا شده اند. مصالح به کار رفته در طاقها آجر به همراه ملات گچ و آهک و در پایه ها و بدنه سنگ تراش خورده است.

در نمای ظاهری پل سنگهای حجاری شده به شیوه لانه زنبوری کنار هم چیده شده اند. روی پایه ها موج شکنهایی به اشکال مختلف دیده می شود. پل نادری جاده ارتباطی اردبیل، تبریز است که در ابتدای ورودی شرقی شهر اردبیل بر روی رودخانه بالیق لی چای قرار گرفته است.بستر و مشخصه تاریخی پل:این پل بر روی رودخانه بالخلی چای بنا شده است.تاریخ شروع مرمت: سال ۷۵/۱۳۷۴ ه.ش

توصیف معماری:

پل نادری، پلی چهارچشمه با پایه ها و نمای سنگی و طاق های آجری میباشد.

پل نادری در استان اردبیل | تگ

این پل در دوره پهلوی دوم بر روی پلی به یادگار مانده از دوره صفوی که عامل ارتباطی جاده اردبیل به تبریز می باشد، بنا شده است. | تگ

 

(۲۷۷)


277
بازدیدها