روستا و پل تاریخی خرانق در استان یزد | فیلم

از دیگر جاذبه های گردشگری روستای تاریخی خرانق ، پل تاریخی این روستا می باشد. این پل دو منظوره بوده که هم در فصول خاص آب از زیر آن و هم از روی آن گذر میکند. این پل از قدیمی ترین پلهای انتقال آب می باشد و از لحاظ معماری در نوع خود کم نظیر است و به سبک ساسانی و رومی بنا نهاده شده است. مصالح به کار رفته در آن ابتدا سنگ و ملات و ساروج بوده است و دهانه هایش به سبک رومی و با سنگ و گچ تاق زده شده است.

سطح بالای آن یک متر و نیم، طول آن ۴۰ متر و ارتفاعش از کف رودخانه بیش از هفت و نیم متر است و هدف از احداث آن انتقال آب قنات از یک سوی رودخانه به سوی دیگر آن از بالای پل می باشد. زیرا مظهر قنات خرانق در یک ساحل رودخانه و مزارع و باغات در ساحل دیگر قرار دارد.

البته مردم هم برای گذر از رودخانه نیز از این پل استفاده می کنند. پل آبرو (آبراه) از قدمت تاریخی برخوردار است و به سبک معماری دوره ساسانیان بنا شده است، این پل دارای چهار دهانه می باشد و با پایه های قطور و طاق های قوسی به یکدیگر متصل شده است. پل آبرو خرانق  تنها پل انتقال آب در استان یزد به حساب می آید. هدف از ساخت این پل تنها انتقال آب از یک ساحل به ساحل دیگر رودخانهٔ کال می‌باشد.

با توجّه به سازهٔ پل، شما با یک پایه سنگی ساروجی در امتداد پل روبرو می‌شوید که احتمال بند یا سیل شکن بودن پل را نیز می‌دهد. سازه آبی خرانق به روایت تاریخ در یک سیل ویرانگر، طاق‌های دهانه‌ها و نیز بخش عمده‌ای از سیل بند خود را ازدست داده و در ادوار بعد با افزودن یک سیستم انتقال آب جدید و کمی مهندسی تر از قبل به کار خود ادامه داده است. در ضمن در بعضی اسناد نشان دهنده این هستند که این پل مربوط به دوران اشکانیان است.

پل خرانق | تگ

بعضی اسناد نشان‌دهنده این هستند که این پل مربوط به دوران اشکانیان است. | تگ

پل خرانق | تگ

طاق‌های دهانه‌ها و نیز بخش عمده‌ای از سیل‌بند خود را از دست داده و در ادوار بعد با افزودن یک سیستم انتقال آب جدید و کمی مهندسی‌تر از قبل به کار خود ادامه داده است. | تگ

(۳۳۱)


331
بازدیدها