آب انبار شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان | فیلم

آب انبار شهرستان خور و بیابانک معرفی قدیمی ترین آب انبار شهرستان خور و بیابانک واقع در در روستای زیبا ی اردیب برگرفته از افق اردیب: این آب انبار در روستای زیبا و تاریخی اردیب از توابع شهرستان خور و یابانک واقع شده است. بررسی هاو تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد این بنا توسط امیر اسماعیل خان عرب عامری و همراه با عمارت دیوان خانه بنیان نهاده شده است و متعلق به اواخر دوره زندیه و اوایل قاجاریه است .

همچنین این بنا قدیمی ترین آب انبار شهرستان نیز می باشد. آب انبار اردیب دارای شعاعی معادل ۴۳/۸ متر و ارتفاع ۵/۷ متر می باشد . مخزن آب انبار گنجایش حدود ۱۰۰۰ متر مکعب لیتر آب را داراست و منبع آب جمعیت ۲۵۰ نفری روستا را برای مدت یک سال کفایت میکرده است . مخزن از طریق قنات روستا تغذیه می شده و در حال حاضر دسترسی به آب از طریق پاشیری در شرق مخزن میسر می شود که دارای ۳۲ پله به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر باشد آب انبار اردیب فاقد بادگیر است و جهت تهویه از روزنه های تعبیه شده در چهار جهت و بخش فوقانی استفاده شده است بنا داخل میدانی است(این میدان در ایام عاشورای حسینی امسال به نام علمدار کربلا-حضرت ابالفضل العباس(ع)-نامگذاری گردید) که اطراﻑ آن دیوان خانه و خانه های ﻗﺪیمی است و حریم خاﺻﻰ ندارد .

مسدود کردن حفره هایی که جهت تهویه تعبیه شده بودند باعث نم گرﻓﺘﮕﻰ ﺳﻘﻒ بنا و تخریب قسمتی از سقف آن شده است که با قول مساعد سازمان گردشگری شهرستان نایین قرار است مرمت و بازسازی شود. آب انبار قدیمی روستای اردیب یکی از بزرگترین آب انبارهای خشتی شهرستان خور و بیابانک محسوب می‌شود که دچار فرسایش و تخریب شده است. بررسی هاو تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد این بنا توسط امیر اسماعیل خان عرب عامری و همراه با عمارت دیوان خانه بنیان نهاده شده است و متعلق به اواخر دوره زندیه و اوایل قاجاریه است .

وی ادامه داد: این آب انبار در روستای اردیب که در ۴۷ کیلومتری جنوب خور و بیابانک واقع شده است، قرار دارد و از دو قسمت کلی پاشیر و مخزن تشکیل شده که آب انبار دارای شعاعی معادل ۱۴متر و ارتفاع ۹ متر می باشد .مخزن آب انبار گنجایش حدود ۱۰۰۰ متر مکعب لیتر آب را داراست و منبع آب جمعیت ۲۵۰ نفری روستا را برای مدت یک سال کفایت میکرده است . مخزن از طریق قنات روستا تغذیه می شده و در حال حاضر دسترسی به آب از طریق پاشیری در شرق مخزن میسر می شود آب انبار اردیب فاقد بادگیر است و جهت تهویه از روزنه های تعبیه شده در چهار جهت و بخش فوقانی استفاده شده است.

آب انبار | تگ

آب انبار اردیب دارای شعاعی معادل ۴۳/۸ متر و ارتفاع ۵/۷ متر می باشد . | تگ

(۱۴۵)


145
بازدیدها