خانه تاریخی گلشنی در قلب شهر یزد | فیلم

خانه گلشنی یزد با واقع شدن در قلب شهر یزد و در نزدیکی مراکز خرید و بافت تاریخی دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. خانه گلشنی دارای چهل و دو باب اتاق که هر کدام به شکل منحصر به فردی طراحی شده است.

ایوان و حیاط مرکزی خانه محل مناسبی است برای گذراندن اوقات فراغت و گفتگوهای دوستانه ترکیب زیبای معماری اصیل با هشتی ها، دالان ها، اتاقهای ارسی و پنج دری و انعکاس نور شمسه پنجره ها همه دست به دست هم داده تا خاطره ای شیرین در ذهن شما باقی گذارد. خانه گلشنی یزد از سه قسمت اندرونی –یبرونی ونارنجستان تشکیل شده است .وهر کدام مخصوص سکونت افراد خاصی از اعضای خانواده گلشنی وخدم وحشم آنان بود ه است .

حیاط بیرونی مدرس بوده است.حیاط اندرونی به ۹۰سال پیش زمان قاجار برمی گردد.نارنجستان و بیرونی را مرحوم مروج در زمان رضا شاه به خانه الحاق نموده است ولی قسمت های دیگر در زمان قاجار ساخته شده است .در این خانه یک دفینه که گویا شامل یک دیگ مسی پر از سکه های طلا بوده در سال ۱۳۷۵کشف وتحویل میراث فرهنگی شده است که متعلق به خانم گلشنی همسر مرحوم مروج بوده است.داخل همه حیاط ها حوض وجود دارد .دارای بادگیر بوده است .این خانه از خشت ساخته شده است .

 

خانه گلشن | تگ

خانه گلشنی یزد با واقع شدن در قلب شهر یزد و در نزدیکی مراکز خرید و بافت تاریخی دسترسی به این اماکن را آسان نموده است | تگ

 

گلشن | تگ

خانه گلشنی دارای چهل و دو باب اتاق که هر کدام به شکل منحصر به فردی طراحی شده است. این خانه از سه قسمت اندرونی –یبرونی ونارنجستان تشکیل شده است | تگ

(۵۸۰)


580
بازدیدها